Omarbetning av boken 1984. Den knutna näven passar bra som framsida då den ofta är en politisk symbol. Jag använde den starka röda färgen för den också har en politisk koppling. Eftersom designen är så slagkraftig kommer denna stå ut i bokhyllan i affärerna som därefter kommer locka till köp. 
Jag har ögon på baksidan för det är igenkänningsfaktor från de förra omslagen och för att det är en bra symbol för övervakningssamhället boken handlar om. Jag valde att inte skriva något om vad boken handlar om på baksidan utan bara ta partiets slagord. 

Program: 
Illustrator CC 17 
InDesign CC 17
Back to Top