Inspirationen för kortleken kommer från stilarna art nouveau och art deco. Illustrationerna är inspirerade av verk gjorda av Alphonse Mucha som länge varit min favoritillustratör. En av anledningarna till det är för hans modeller oftast har dubbelhakor, något en oftast inte ser representerat och är typiskt sett något som ska döljas. Jag tycker det är viktigt att lyfta och visa det som vackert och något en kan vara stolt över. 
Då de klassiska illustrationerna i kortlekar alltid är på vita personer har jag valt att inkludera fler hudfärger. Jag har även valt att bara ha med kvinnor i kortleken. Inte bara för att män redan får så mycket utrymme i samhället, men också för att alla kvinnor är royals.
Essen är detaljer från Muchas verk, men omarbetade i en modernare tappning och ändrade så de ska passa formen på symbolerna.
Kortlekens format skiljer sig från den klassiska då den är mer långsmal. Detta för att det passar in i art deco och art nouveau, men också för att det ska bli enklare för personer med små händer att hålla många kort. Något jag alltid tyckt varit svårt med de klassiska kortlekarna.
Typografin är skapad av mig med inspiration från samma stilar som genomsyrar hela kortleken. Har även ändrat och anpassat de klassiska symbolerna för att passa stilarna.
Back to Top